Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19

0
1062

CV số 550 của Bộ GD-ĐT v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học