KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY C22: NGHIÊM TÚC – CHẤT LƯỢNG – ĐÚNG QUY ĐỊNH

0
342

Giáo dục QP-AN cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thông qua khóa học này, các em sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước; công tác quốc phòng và an ninh quân sự nói chung; kỹ – chiến thuật trong chiến đầu làm cơ sở vận dụng trong học tập, công tác.

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25/ 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2022 – 2023 của các lớp cao đẳng chính quy khóa học 2022 – 2025 (C22); từ thứ hai, ngày 10/04/2023 đến hết thứ Bảy, ngày 22/04/2023 (2 tuần), sinh viên các lớp cao đẳng, hệ chính quy, khóa học 2022 – 2025 (C22) đã học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tập trung tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Giáo dục QP-AN cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thông qua khóa học này, các em sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước; công tác quốc phòng và an ninh quân sự nói chung; kỹ – chiến thuật trong chiến đầu làm cơ sở vận dụng trong học tập, công tác.

Cũng thông qua khóa học này, các em sinh viên sẽ được tu dưỡng phẩm chất, lối sống kỷ luật và rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hình ảnh quá trình đào tạo của khóa học GDQP-AN  sinh viên các lớp cao đẳng, hệ chính quy, khóa học 2022 – 2025 tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu và các em sinh viên thực hiện Nghi lễ Chào cờ và hát Quốc ca
Thầy Lê Đình Nam – Phó hiệu trưởng Trường quân sự – Bộ Tư lệnh thủ đô đọc diễn văn khai giảng khóa giáo dục QP&AN
Th.s Đỗ Thanh Duy – Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng phát biểu ý kiến dặn dò cac em sinh viên tham gia khóa học giáo dục QP&AN
Thầy Đỗ Thanh Duy, Phó HT tặng hoa chúc mừng đại diện Ban giám hiệu trường quân sự – Bộ tư lệnh thủ đô
Thầy Nguyễn Đình Quý – Phó trưởng khung quản lý sinh viên phát động phong trào thì đua trong học tập, rèn luyện
Thầy Phí Văn Khánh – Tổ trưởng bộ môn Lý luận Mác – Lê Nin – KHXH và NV phát biểu dặn dò các em sinh viên
Sinh viên Nguyễn Hương Nhi – Đại diện cho các sinh viên tham dự khóa học phát biểu ý kiến

Th.s Đỗ Thanh Duy, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng thăm chỗ ở của sinh viên trong thời gian huấn luyện
Thể dục buổi sáng khởi động cho một ngày huấn luyện mới
Các nam sinh viên rắn rỏi trong mầu áo lính

Sinh viên C22 chụp ảnh lưu niệm với thầy huấn luyện trong ngày bế giảng

Khóa học GDQP-AN của sinh viên các lớp cao đẳng, hệ chính quy, khóa học 2022 – 2025 tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được thực hiện đúng kế hoạch, nghiêm túc, chất lượng và đúng quy định, 100% sinh viên được đánh giá đạt yêu cầu môn học này.

Trung tâm thông tin truyền thông