THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

0
1030
  • Căn cứ Bộ Luật lao động (Luật số 10/2012/QH13)
  • Căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu giáo viên và Kế hoạch tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022.

Trường cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người, trong đó:
  • Ngành Công nghệ thông tin: 3 chỉ tiêu
  • Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: 3 chỉ tiêu
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử: 3 chỉ tiêu
  • Ngành công nghệ ô tô: 3 chỉ tiêu

Xem chi tiết thông báo tại đây: Thông báo tuyển dụng

Trung tâm thông tin truyền thông