Văn phòng trường
Điện thoại: 0243 5400 927 – 0243 2216 292. Hotline: 0936 717172
Địa chỉ: Số 54A1, Đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội (Duy nhất một địa chỉ)

Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Tư vấn việc làm
SĐT liên hệ: 0243.2216.532
Địa chỉ: Phòng 106.B

Phòng Tài chính – Kế toán
SĐT liên hệ: 0243.2323.326
Địa chỉ: Phòng 101.A

Phòng Quản lý đào tạo
SĐT liên hệ: 0243.2252.982
Địa chỉ: Phòng C.02

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
SĐT liên hệ: 0243.5400.927
Địa chỉ: Phòng 101.A

Trung tâm Thông tin và Truyền thông
SĐT liên hệ: 0243.2216.292
Địa chỉ: Phòng 201, Nhà C

Ban Giáo dục phổ thông
SĐT liên hệ: 0243.5400.926
Địa chỉ: Phòng 200.B

Ban Giáo dục nghề nghiệp
SĐT liên hệ:
Địa chỉ: Phòng C.07

Khoa Quản lý kinh tế
SĐT liên hệ:
Địa chỉ: Phòng 209.B

Khoa Y – Dược
SĐT liên hệ:
Địa chỉ: Phòng C.06

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ tuyển sinh
SĐT liên hệ:
Địa chỉ: Phòng 105.B

Liên hệ với chúng tôi

    Liên kết đối tác