Trang chủ Giới Thiệu Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Trường cao đẳng Công thương Hà Nội là cơ sở đào tạo ngoài công lập nằm trong hệ thống Giáo dục Quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và hệ 02 văn bằng (đào tạo song song chương trình GDNN và chương trình giáo dục cấp THPT).

Tập thể Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên công nhân viên Nhà trường

Các chức năng, nhiệm vụ chính của trường:

a) Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác.

b) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với NCKH và lao động sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu xã hội.

c) Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tiềm năng và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, tài sản. Đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, môi trường giáo dục lành mạnh.

đ) Tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV. Xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu trình độ, ngành nghề.

g) Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

h) Đăng ký, tổ chức, triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng.

i) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và biên soạn giáo trình, tài liệu giáo khoa theo quy định.

k) Công khai cam kết của Trường về chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của Trường.

l) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật

Thông tin mới

Liên kết đối tác