CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

0
5737

Ngành Công nghệ Thông tin -Trình độ Cao đẳng (Ban hành kèm theo Quyết định số:…/…………, ngày…/…./20… của Trường cao đẳng công thương Hà Nội.

 1. Tên ngành: Công nghệ Thông tin

 2. Mã ngành đào tạo: 6480201

 3. Đối tượng người học và thời gian đào tạo

– Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH
– Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 1. Giới thiệu chương trình đào tạo

 • Về chuyên môn:

  Đây là chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Sinh viên khi theo học chương trình này sẽ được trang bị những kiến thức chuyên môn về máy tính, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình phần mềm máy tính, lắp đặt bảo trì, khai thác, điều hành mạng và mạng máy tính.

 • Về đạo đức:

  Có tinh thần yêu nước, hiếu học, tự tôn dân tộc, tinh thần làm chủ và lòng nhân ái.

 • Về sức khỏe:

Có kiến thức về luyện tập TDTT, có đủ sức khỏe để hoạt động nghề nghiệp và tiếp tục nâng cao trình độ.

 • Khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

  Sinh viên có thể làm việc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, trong các cơ quan xí nghiệp có sử dụng đến máy vi tính, có thể trở thành lập trình viên, kỹ thuật viên phụ trách mạng và CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty. Có thể giảng dạy CNTT tại các Trường Trung cấp Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Cũng có thể làm tư vấn kinh doanh các sản phẩm máy tính và CNTT…Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học ngành

 • Những công việc có thể đảm nhận: 

  Lắp ráp các máy tính cá nhân và cài đặt chương trình. Xây dựng hệ thống mạng nội bộ; Quản trị hệ thống mạng; Bảo trì máy tính cá nhân và hệ thống mạng nội bộ; Nhập và quản lý dữ liệu của cơ quan, Công ty…Viết và khai thác phần mềm

5. Chuẩn đầu ra

5.1 Về kiến thức

5.1.1 Kiến thức chung:

– Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;
– Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên môn và học tập nâng cao trình độ.

5.1.2 Kiến thức chuyên ngành:

– Có kiến thức cơ bản của hệ thống máy tính và Công nghệ thông tin để có thể chuyển hướng chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ mạng, đồ họa đa truyền thông, thương mại điện tử.
– Có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu của các ngôn ngữ lập trình, vận dụng các cấu trúc dữ liệu vào việc giải các bài toán thực tế trên máy tính.
– Có kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng, làm nền tảng để sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình hiện đại trong ngành kỹ thuật lập trình hiện đại, trong ngành công nghệ phần mềm.
– Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu. Tiếp cận để thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở dữ liệu quan hệ.
– Có kiến thức và kỹ năng thiết kế Web và quản lý trang Web.
– Có kiến thức chuyên sâu trong việc quản trị hệ thống mạng. Nắm vững nguyên lý cơ bản hệ thống, duy trì hệ thống, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, hệ thống dữ liệu và mạng máy tính, các cơ chế mã hóa thông tin và bảo mật dữ liệu: An ninh hệ thống mạng.

5.2 Về kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.
– Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy vi tính.
– Xây dựng, thiết kế, quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng.
– Thiết kế cài đặt và duy trì hệ thống mạng
– Thiết kế Web, khai thác và quản lý mạng dịch vụ Internet.
– Tham gia thiết kế tổ chức và lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet, triển khai các dự án phần mềm trong giai đoạn hiện nay.

5.3 Về thái độ:

Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, trung thực, chính xác thận trọng, tác phong làm việc khoa học.

5.4 Về khả năng Tiếng Anh

– Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có thể giao tiếp thông thường
– Đọc và hiểu các ngôn từ chuyên môn về Công nghệ thông tin.

5.5 Về khả năng sử dụng máy tính

– Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình Tin học ứng dụng, có thể nâng cao trình độ tiếp cận với công nghệ mới.

6. Cam kết thực hiện

6.1 Giảng viên

– Giảng viên tham gia giảng dạy tối thiểu có trình độ Đại học, phần lớn giảng viên có trình độ Thạc sỹ.
– Có nghiệp vụ sư phạm

 6.2 Cơ sở vật chất

– Phòng học có đủ trang thiết bị máy chiếu, loa, míc…
– Phòng máy tính tốc độ cao, nối mạng Internet bằng cáp quang…

 6.3 Cam kết thực hiện

Nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong chuẩn đầu ra và đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu đã đề ra.

Nếu thí sinh cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2216.292;Hotline: 0936.717172

Website: hcit.edu.vn.