TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

0
410

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30/06/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, trong 03 ngày, từ ngày 12/10 – 14/10/2022, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh hệ 02 văn bằng và sinh viên cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2022-2025. Số liệu khám sức khỏe cụ thể như sau:

– Đối với  học sinh hệ đào tạo hai văn bằng (khối 10): số học sinh khám 1266/1318 đạt tỷ lệ: 96%. Số học sinh không tham gia khám là 52 em chiếm 4%.

– Đối với  sinh viên cao đẳng (C22): số sinh viên khám 420/538 đạt tỷ lệ 78%. Số sinh viên không tham gia khám 118 em chiếm 22%.

Dưới đây là một số hình ảnh khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên:

Đo chiều cao, cân nặng cho học sinh

Đo huyết áp cho sinh viên năm nhất hệ cao đẳng khóa 2022 – 2025
Kiểm tra huyết áp cho học sinh lớp 10 hệ đào tạo 2 văn bằng
Khám răng hàm mặt cho học sinh, sinh viên
Ghi giấy xác nhận tình trạng sức khỏe cho học sinh, sinh viên

Trung tâm Thông tin truyền thông