THỰC HIỆN VIỆC ĐÓNG CỔNG TRƯỜNG TRONG GIỜ HỌC

0
469

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ 2 văn bằng

Theo thời gian biểu của Nhà trường, hàng ngày, tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu từ 07h30′ và buổi chiều từ 13h45′, học sinh phải có mặt tại lớp trước 15 phút để thực hiện điểm danh và sinh hoạt đầu giờ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua còn nhiều học sinh vào lớp quá muộn so với thời gian quy định làm ảnh hưởng đến trật tự trung của lớp học; cá biệt có một số học sinh đến giờ vào học vẫn la cà hàng quán xung quanh cổng trường hoặc trốn học, bỏ tiết để ra ngoài trường và không trở lại lớp học.

Để khắc phục tình trạng trên, từ thứ Hai ngày 14/11/2022, Nhà trường sẽ đóng cổng trường theo quy định: Buổi sáng đúng 7h30′ và buổi chiều đúng 13h45′ tất cả các học sinh đi học muộn 15 phút sau khi đóng cổng trường sẽ không được vào trường.

Xem nội dung chi tiết tại đây