THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TIẾP

0
549

Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội điều chỉnh thời gian biểu dạy và học trực tiếp đối với các lớp nghề hệ 02 văn bằng như sau:

Xem chi tiết tại đây