THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

0
657

Căn cứ Công văn số 338/UBND-KGVX, ngày 08/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại;

Căn cứ Công văn số 557/SLĐTBXH-DN, ngày 09/02/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp trở lại;

Để đảm bảo phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát hiệu quả dịch, bệnh COVID-19, được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nhà trường cho sinh viên các lớp cao đẳng trở lại trường học và thi kết thúc môn học trực tiếp (trừ các lớp đang thực tập môn học tại doanh nghiệp). Kế hoạch cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây