MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC NGHIÊM TÚC, ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ CÓ CHẤT LƯỢNG

0
1123

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức cho học sinh các lớp nghề hệ đào tạo song bằng (Mô hình 9+ cao đẳng), khóa tuyển sinh năm 2020 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 22/10/2020. Khóa học do giáo viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

Môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trang bị cho học sinh những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về tuần học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của học sinh ngoài thao trường: