THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÓA 27 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI HÀ NỘI

0
1225

Căn cứ Kế hoạch số 4187/KH-ĐHĐN ngày 09/12/2019 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2020, Đại học Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tuyển sinh đại học với các thông tin sau:
1. Trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp
– Trình độ đào tạo: Đại học;
– Hình thức đào tạo: Từ xa;
– Văn bằng tốt nghiệp: Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng
cử nhân theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước
đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào
tạo khác.

Xem chi tiết tại đây!