CÔNG KHAI CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY NGÀNH NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

0
607

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN

NHÀ GIÁO GIẢNG DẠY

Ngành, nghề: Điện công nghiệp

 

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Điện công nghiệp

Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Điện công nghiệp là 12 người, trong đó có 06 nhà giáo dạy các môn chung, 07 nhà giáo dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề; nhà giáo cơ hữu là: 11 người, nhà giáo thỉnh giảng là: 01 người.

100% nhà giáo có trình độ đại học, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2) Tỷ lệ sinh viên quy đổi/ giảng viên quy đổi: 12.

3) Nhà giáo cơ hữu

Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Điện công nghiệp

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ

đào tạo

Chuyên môn được đào tạo
1Hoàng Trung ĐứcĐại họcHuấn luyện thể thaoNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH 

 

Giáo dục thể chất
2Đoàn Minh ThủyThạc sỹNgôn ngữ anhNVSP cho giảng viên CĐ, ĐHTiếng anh
3Cao Lương Vân HườngThạc sỹTriết họcNVSP cho giảng viên CĐ, ĐHChính trị

 

4Võ Tá HoàngĐại họcCông nghệ thông tinNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH 

 

Tin học
5Hoàng Bích NgọcĐại họcLuậtNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH 

 

Pháp luật
6Nguyễn Thị Thu ThảoThạc sỹTự động hoá và cung cấp điệnNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MH 07: An toàn điện;

– MH 12: Khí cụ điện

– MĐ 24: Kỹ thuật cảm biến;

– MĐ 25: PLC cơ bản

7Nguyễn Thị VinhThạc sỹThiết bị điện hoặc Hệ thống điệnNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MH09: Vẽ kỹ thuật

– MĐ16: Đo lường điện

– MĐ17: Máy điện 1;

– MĐ23: Tổ chức sản xuất

8Hoàng Văn NamĐại họcKỹ thuật ĐiệnNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MH 08: Mạch điện

– MĐ 10: Vẽ điện;

– MH 11: Vật liệu điện

– MH 19: Cung cấp điện

9Nguyễn Nhật MinhĐại họcKỹ thuật điện tửNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MĐ 13: Điện tử cơ bản;

– MĐ 26: Truyền động điện;

– MĐ 27: Điện tử công suất;

– MĐ 29: Thực tập tốt nghiệp

10Lê Quang ĐứcCử nhânTự động hoá và cung cấp điệnNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MĐ 15: Điều khiển điện khi nén;

– MĐ 18: Máy điện 2;

– MĐ 20: Trang bị điện 1

11Phạm Văn TuyênKỹ sưTự động hoá và cung cấp điệnNVSP cho giảng viên CĐ, ĐH– MĐ 21: Trang bị điện 2

– MĐ 22: Kỹ thuật xung- số

– MĐ 28: PLC nâng cao

4) Nhà giáo thỉnh giảng

Danh sách nhà giáo thỉnh giảng giảng dạy nghề Điện công nghiệp

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạySố giờ giảng dạy/năm
Trình độ

đào tạo

Chuyên môn được đào tạo
1Nguyễn Đức NghĩaCĐNCắt gọt kim loạiNVSP cho giảng viên CĐ, ĐHMĐ 14: Kỹ thuật nguội45 giờ