CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN NGÀNH NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

0
529

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch

Tổng số nhà giáo của toàn trường (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và nhà giáo thỉnh giảng): 160 người. Trong đó, số nhà giáo giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch là 12 người, chiếm 7,5 % tổng số nhà giáo của toàn trường.

Trong số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch có 06 nhà giáo dạy các môn chung, 06 nhà giáo dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề; nhà giáo cơ hữu là: 05 người, nhà giáo thỉnh giảng là: 01 người. Trong đó, có 05 nhà giáo có trình độ đại học (chiếm tỉ lệ 41,7%; 01 nhà giáo có trình độ cao đẳng (chiếm tỉ lệ 8,3%). 100% nhà giáo giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:

Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên quy đổi là 13,3, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018.

3) Nhà giáo cơ hữu

– Nhà giáo cơ hữu là 11 người, chiếm tỷ lệ 91,2%. Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch như sau:

Bảng 1: Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch

 

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạoChuyên môn được đào tạo
1Lưu Xuân VĩnhSĩ quanGDQPĐại học sư phạmGiáo dục quốc phòng- An ninh
2Hà Thị HằngCử nhânHuấn luyện thể thaoNVSP cho giảng viên ĐH, CĐGiáo dục thể chất
3Hoàng Thị HạnhCử nhânNgôn ngữ anhSư phạm dạy nghềTiếng anh
4Nguyễn Thị Thủy

 

Cử nhânTriết họcNVSP cho giảng viên ĐH, CĐChính trị

 

5Vũ Nhật Tuấn

 

Cử nhânCông nghệ thông tinNVSP cho giảng viên ĐH, CĐTin học
6Trương Thị Thanh TuyếtCử nhânLuậtNVSP bậc 1Pháp luật
 

7

 

Lê Thị Thu Thương

 

Cử nhân

 

Quản trị du lịch – lữ hànhNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–         Tổng quan du lịch và khách sạn.

–         Nghiệp vụ lữ hành.

–         Quản lý nhà nước về du lịch.

–         Nghiệp vụ lưu trú.

8Vũ Ngọc KhiểmCử nhânDu lịchNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–         Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch

–         Địa lý du lịch Việt Nam.

–         Lịch sử văn minh thế giới.

–         Địa lý du lịch Thế giới.

–         Môi trường và an ninh – an toàn trong du lịch

9Bùi Thị Như HoaCử nhân

 

Việt Nam họcNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–         Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam.

–         Văn hóa Việt Nam.

–         Tiến trình lịch sử Việt Nam.

–         Các dân tộc Việt Nam.

–         Văn học dân gian Việt Nam

–         Lịch sử kinh tế Việt Nam

10Đỗ Thị DươngCử nhân

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–         Nghiệp vụ hướng dẫn

–         Thực hành nghề tại cơ sở

–         Marketing du lịch.

–         Nghiệp vụ văn phòng

11Hồ Xuân Văn

 

Cử nhân

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–         Nghiệp vụ thanh toán.

–         Văn hóa ẩm thực.

–         Quản lý chất lượng dịch vụ.

–         Thống kê xã hội

–         Tổ chức sự kiện

– Nhà giáo thỉnh giảng là 01 người, chiếm tỷ lệ 8,8%, cụ thể như sau:

Bảng 2: Danh sách nhà giáo thỉnh giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạyTổng số giờ giảng dạy/năm
Trình độ đào tạoChuyên môn được đào tạo
1Đỗ Thị Hồng ChiêmCĐNKỹ thuật chế biến món ănNVSP cho giảng viên ĐH, CĐXây dựng thực đơn45 giờ