ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TRANG TRỌNG, NGHIÊM TÚC VÀ ĐÚNG NGHI THỨC

0
522

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ngày 11/01/2023, Công đoàn trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch, đồng chí Lê Tú, UVBCH Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân.

Đại biểu dự Đại hội chào cờ và hát Quốc ca

Để điều hành chương trình, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Văn Tạo  –  Chủ tịch Công đoàn khóa IV.
  2. Đ/c Nguyễn Đức Huy –  Phó chủ tịch Công đoàn khóa IV.
  3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh  –  UV BCH Công đoàn khóa IV.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Tạo  – Chủ tịch Công đoàn trường khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo – Chủ tịch công đoàn khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Huy – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn khóa IV, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Huy – Phó chủ tịch Công đoàn khóa IV thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Để đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Tạo – Chủ tịch công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán  phát biểu tham luận “Công đoàn với Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBGVNLĐ nhà trường”.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên phòng Tài chính – Kết toán phát biểu tham luận “Công đoàn với Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBGVNLĐ nhà trường”

Tiếp theo chương trình, PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Trong bài phát biểu của Hiệu trưởng, có đoạn viết:

“Trước hết, Tôi xin bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu của công đoàn trường nhiệm kỳ tới 2023 – 2028 do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Tôi đánh giá cao những kết quả đã đạt được và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, nhất trí, những đóng góp không mệt mỏi của BCH CĐ, các tổ công đoàn và của các công đoàn viên trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường trong suốt 5 năm nhiệm kỳ công đoàn vừa qua, cũng như việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho sự thành công của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới 2023- 2028, công đoàn trường cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đã thống nhất đề ra. Thay mặt HĐQT, BGH và Chi bộ đảng, tôi đề nghị Ban chấp hành công đoàn, Công đoàn nhà trường khóa mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là: Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn cấp trên.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu, các đoàn thể, các khoa, phòng ban thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp và học sinh.

Ba là: Quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc đoàn viên “ Học tập đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, phong trào “Hai tốt”, phong trào “Phụ nữ hai giỏi”… Các hoạt động của nhà trường và công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Bốn là: Mỗi công đoàn viên cần tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhà giáo phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực trước học sinh và phụ huynh, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc, xây dựng tập thể lao động xuất sắc.

Năm là: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố điển hình đề nghị hội đồng thi đua các cấp tuyên dương khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua.

PGS.TS Ngô Kim Khôi, Hiệu trưởng Phát biểu tại Đại hội Công đoàn Trường

Kính thưa Đại hội!

Từ Đại hội này, các nhiệm vụ mới tiếp tục đặt ra với Ban chấp hành Công đoàn trường, những khó khăn, thách thức và cơ hội, đòi hỏi mỗi đoàn viên phải nỗ lực, quyết tâm mới hoàn thành nhiệm vụ. Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm”, với truyền thống quý báu của dân tộc, với bản lĩnh kiên định, ý chí kiên cường của giai cấp công nhân, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, tôi tin tưởng rằng các nhiệm vụ Đại hội đặt ra hôm nay sẽ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, có chất lượng và hiệu quả”.

Thay mặt BCH Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân, Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Bài phát biểu có đoạn: “Qua quá trình theo dõi và chỉ đạo các hoạt động Công đoàn trong thời gian qua, tôi nhận thấy tiến tới đại hội này các đồng chí đã có quá trình chuẩn bị theo đúng trình tự và Điều lệ công đoàn. Tôi nhất trí cơ bản với các nội dung báo cáo tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới…Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Kim Khôi, PGS – TS, NGƯT Hiệu trưởng nhà trường đã góp ý cụ thể về các mặt hoạt động của công đoàn trường Cao đẳng công thương Hà Nội và đề  nghị BCH Công đoàn trường tiếp thu, đưa vào nghị quyết để thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, sự đoàn kết thông nhất, nỗ lực phấn đấu trong hoạt động của cán bộ, giáo viên đoàn viên công đoàn Trường, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện, thể hiện trên các mặt hoạt động mà trong báo cáo đã nêu tôi xin không nhắc lại. Công tác công đoàn trường nhiệm kỳ vừa qua luôn được LĐLĐ quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công thương Hà Nội khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã hoàn thành chương trình làm việc nghiêm túc, trang trọng, đúng nghi thức. Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Trường khóa mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên là các đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng CTHSSV và TVVL, đồng chí Nguyễn Đức Huy, Bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh – chuyên viên Trung tâm TTTT, đồng chí Hoàng Thị Hồng Phương, phó khoa Y- Dược.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh đã diễn ra trong Đại hội

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với chương trình và quy chế làm việc của đại hội
Đ/c Nguyễn Văn Thắng, thay mặt ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn Quận khóa V, trình đại hội công đoàn quận lần thứ VI
Đ/c Nguyễn Thị Tố Uyên, Trưởng ban bầu cử thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử Ban chấp hành Công đoàn khóa mới

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn khóa mới
Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn trường khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban giám hiệu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với BCH công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Đại diện BCH công đoàn khóa V tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với đại diện BCH công đoàn khóa IV
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội
Đại diện Ban giám hiệu, BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân

Trung tâm thông tin truyền thông