CÔNG VĂN V/V TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC BÙ ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ HAI VĂN BẰNG

0
456

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Ngày 14/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Công văn số 4381/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, theo đó học sinh được nghỉ Tết từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão)

Xem chi tiết tại đây