GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
406

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký bổ sung hoạt dộng giáo dục nghề nghiệp

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHỨNG NHẬN:

  1. Tên cơ sở: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Hanoi College of Industry and Trade

Địa chỉ trụ sở chính: Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3225.2982;      Fax: 024.3540.0925;

Website: http://hcit.edu.vn     Email: hcit.edu.vn@gmail.com

Địa chỉ địa điểm đào tạo khác:

  • Số 54A đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
  • Số 56 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
  • Số 61/432 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 20/09/2019

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94a/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 24/10/2019

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94b/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 29/06/2020

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94c/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 19/10/2021

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94d/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 30/11/2021

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 94đ/2019/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 04/08/2022

Xem chi tiết tại đây:  Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 94e/2019-GCNĐKBS-TCGDNN