Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
1152

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ngày 23/05/2020, Công đoàn trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ 04, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân có đồng chí Cao Đắc Tiến – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân.

Về phía lãnh đạo trường có PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng, cùng các đại biểu là Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể và toàn thể công đoàn viên công đoàn của trường.

Để điều hành chương trình của Đại hội, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Thúy         –   Chủ tịch Công đoàn khóa 3.
  2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh –  UV BCH Công đoàn khóa 3.
  3. Đ/c Ngô Bảo Tuấn             –  UV BCH Công đoàn khóa 3.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn trường khóa 3 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn trường khóa 3 khai mạc đại hội

Đại diện Chi bộ, Ban Giám hiệu và các phòng, ban, đoàn thể chính trị – xã hội trong nhà trường tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo – Phó bí thư Chi bộ tăng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Ngô Bảo Tuấn – UV BCH Công đoàn khóa 3, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đ/c Ngô Bảo Tuấn – UV BCH Công đoàn khóa 3 thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Để đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch công đoàn khóa 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đọc dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn khóa 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch công đoàn khóa 03, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đọc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn – Giáo viên Khoa Y dược phát biểu tham luận “Xây dựng khối đại đoàn kết ở công đoàn cơ sở”

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn – Giáo viên Khoa Y dược phát biểu tham luận

Đ/c Trần Phương Thảo  – Phó Trưởng Phòng CTHSSV&TVVL phát biểu tham luận với nội dung “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy của Giáo viên”

Đ/c Trần Phương Thảo  – Phó Trưởng Phòng CTHSSV&TVVL phát biểu tham luận

Đ/c Cao Đắc Tiến – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Cao Đắc Tiến – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Thanh Xuân phát biểu ý kiến chỉ đạo

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

PGS.TS.NGƯT Ngô Kim Khôi – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

Trong bài phát biểu của Hiệu trưởng, có đoạn viết:

“Trước hết, Tôi xin bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu của công đoàn trường nhiệm kỳ tới 2020 – 2025 do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Tôi đánh giá cao những kết quả đã đạt được và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sự đoàn kết, nhất trí, những đóng góp không mệt mỏi của BCH CĐ, các tổ công đoàn và của các công đoàn viên trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường trong suốt 5 năm nhiệm kỳ công đoàn vừa qua, cũng như việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho sự thành công của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025, công đoàn trường cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà đại hội đã thống nhất đề ra. Thay mặt HĐQT, BGH và Chi bộ đảng, tôi đề nghị ban chấp hành công đoàn, Công đoàn nhà trường khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là: Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn cấp trên.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu, các đoàn thể, các khoa, phòng ban thực hiện tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp và học sinh.

Ba là: Quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục, đôn đốc đoàn viên “ Học tập đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ – Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, phong trào “Hai tốt”, phong trào “Phụ nữ hai giỏi”… Các hoạt động của nhà trường và công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Bốn là: Mỗi công đoàn viên cần tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhà giáo phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực trước học sinh và phụ huynh, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc, xây dựng tập thể lao động xuất sắc.

Năm là: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố điển hình đề nghị hội đồng thi đua các cấp tuyên dương khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua.

Kính thưa Đại hội!

Từ Đại hội này, các nhiệm vụ mới tiếp tục đặt ra với ban chấp hành công đoàn trường, những khó khăn, thách thức và cơ hội, đòi hỏi mỗi đoàn viên phải nỗ lực, quyết tâm mới hoàn thành nhiệm vụ. Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm”, với truyền thống quý báu của dân tộc, với bản lĩnh kiên định, ý chí kiên cường của giai cấp công nhân, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, tôi tin tưởng rằng các nhiệm vụ Đại hội đặt ra hôm nay sẽ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, có chất lượng và hiệu quả”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí.

Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Công thương Hà Nội khóa IV ra mắt

Đ/c Nguyễn Đức Huy thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Nguyễn Đức Huy thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.
Đ/c Nguyễn Thị Thúy – thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn trường CĐCT Hà Nội khoá 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình làm việc, trang trọng, đúng nghi thức, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn trường khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

_Trung Tâm Thông Tin Truyền Thông_