CÔNG VĂN V/V TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC HỌC SINH SINH VIÊN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

0
306

Kính gửi:

  • Thủ trưởng các đơn vị
  • Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Thực hiện Chỉ thị số 18 CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22/TC-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Trường cao đẳng công thương Hà Nội đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây