CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

0
532
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng ngành Hướng dẫn du lịch (Theo QĐ số 387/QĐ- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)