CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

0
454
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng ngành Kỹ thuật chế biến món ăn (Theo QĐ số 337/QĐ- CĐCT ngày 20/08/2021)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)