GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
476

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ CHỨNG NHẬN:

  1. Tên cơ sở đăng ký: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Hanoi College of Industry and Trade

Điện thoại: 04 3225.2982;              Fax: 04 3540.0925

Website: http://hcit.edu.vn           Email: hcit.edu.vn@gmail.com

Địa chỉ phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không

Quyết định cho phép thành lập số: 1260/QĐ-BGDĐT

Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp: Ngày 15/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

Tại trụ sở chính: Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây