CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC

0
923
Khoa Y - Dược Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Dược (Theo QĐ số 380- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)