CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

0
1093
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Theo QĐ số 381- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)