CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

0
1122
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh, quản lý doanh nghiệp (Theo QĐ số 373- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)