Quy định đối với HSSV tham dự Lễ kỷ niệm ngày NGVN 20/11

0
1580

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

Số: 472/TB-CĐCT

V/v quy định đối với HSSV tham dự Lễ Kỷ niệm ngày NGVN 20/11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Giáo viện chủ nhiệm các lớp.

           Để Lễ Mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến cho học sinh, sinh viên thực hiện một số nội dung sau đây:

  1. Thời gian:

7h30’, ngày 20 tháng 11 năm 2018 (Thứ 3).

Tất cả HSSV có mặt đầy đủ đúng giờ, GVCN các lớp điểm danh ghi tên các HSSV vắng mặt và nộp cho BTC.

2. Địa điểm:

– Tại sân bóng trường.

– Theo vị trí biển tên lớp do Ban tổ chức quy định.

3. Trang phục:

– Học sinh nam mặc đồng phục: áo trắng và quần xanh; Học sinh nữ mặc đồng phục áo trắng và váy (do trường đặt may). Nếu trời lạnh học sinh có thể mặc thêm áo khoác màu đông; và đeo thẻ học sinh.

– Sinh viên mặc trang phục lịch sử phù hợp với buổi Lễ (Nam mặc áo sơ mi dài tay có cổ, quần dài; Nữ áo sơ mi dài tay, quần dài, hoặc váy nhưng không quá ngắn).

Lưu ý: Trường hợp vi phạm không được tham dự buổi Lễ sẽ xử lý theo Nội quy Nhà trường.

Đề nghị GVCN các lớp quán triệt đến học sinh, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc những quy định trên./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HT, HĐQT: để b/c;
  • Lưu: VP

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thanh Duy