TB Về thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ liên thông ĐH hình thức VLVH khóa 20 năm 2018

0
1112
Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Tài chính, Khoa Tại chức thông báo thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 năm 2018 tại Học viện và các đơn vị liên kết, với nội dung cụ thể như sau:
  1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông ĐH hình thức vừa làm vừa học khóa 20 năm 2018 được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018.
  2. Thời gian thi tuyển (với đối tượng thuộc diện thi tuyển): dự kiến đầu tháng 12 năm 2018. Thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo sau.
  3. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển và nhập học (với đối tượng thuộc diện xét tuyển): đầu tháng 12 năm 2018.
  4. Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0934 226688; 0243 2216 292.