UBNDTP HÀ NỘI: THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

0
485

Ủy ban Nhân dân Thành phố nhận được tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT – YT ngày 15/02/2021 của Liên sở: Giáo dục & Đào tạo và Y tế; Tờ trình 765/TTr-SLĐTBXH ngày 15/02/2021 đề nghị cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng/ chống dịch bệnh COVID – 19.

Về việc này, Ủy ban Nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Chi tiết xem tại đây