SỞ GDĐT HÀ NỘI: THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

0
550

Căn cứ công văn số 460 UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội thông báo đến phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ…

Xem chi tiết tại đây