THÔNG TIN VỀ NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (HỆ TRUNG CẤP)

0
1992

Tên nghề:        KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Hệ trung cấp

Thời gian đào tạo: 1 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp chính quy

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán.

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

+ Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

– Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

+ Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

+ Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

– Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước.

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

– Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung
1Chính trị4Giáo dục quốc  phòng
2Pháp luật5Tin học
3Giáo dục thể chất6Ngoại ngữ
Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học cơ sở
1Kinh tế chính trị7Lý thuyết thống kê
2Luật kinh tế8Lý thuyết tài chính
3Toán kinh tế9Lý thuyết tiền tệ tín dụng
4Soạn thảo văn bản10Lý thuyết kế toán
5Anh văn chuyên ngành11Kinh tế vĩ mô
6Kinh tế vi mô
Các môn học chuyên môn nghề
1Quản trị doanh nghiệp8Kế toán quản trị
2Thống kê doanh nghiệp9Kiểm toán
3Thuế10Tin học kế toán
4Tài chính doanh nghiệp11Thực hành kế toán
5Kế toán doanh nghiệp12Thực tập nghề nghiệp
6Phân tích hoạt động kinh doanh13Thực tập tốt nghiệp
7Lập và phân tích dự án
Các môn học đào tạo nghề tự chọn
1Quản trị học6Quản lý ngân sách
2Marketing7Thị trường chứng khoán
3Kinh tế phát triển8Kế toán hành chính sự nghiệp
4Tâm lý học quản lý9Kế toán ngân sách xã, phường
5Kinh tế quốc tế10Thanh toán quốc tế

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BAO GỒM:

– Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu.

– Học bạ, bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (2 bản sao có công chứng).

– Giấy khai sinh (bản sao), Hộ khẩu photo công chứng.

– Giấy tờ ưu tiên nếu có.

– 04 ảnh 4×6 và 2 ảnh 3×4.

– Hồ sơ học sinh sinh viên.

ĐỊA CHỈ TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ:

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2216.292; Hotline: 0936.717172

Website: https://tuyensinh.hcit.edu.vn/

Xem thêm các ngành nghề đào tạo hệ cao đẳng:

 1. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-duoc/
 2. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dieu-duong/
 3. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dinh-duong/
 4. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-anh/
 5. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-han-quoc/
 6. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-nhat/
 7. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh-hoc-gi-va-lam-gi/
 8. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-huong-dan-vien-du-lich/
 9. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-quan-tri-nha-hang/
 10. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-he-cao-dang/
 11. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-cong-nghe-thong-tin/
 12. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-cong-nghe-may/
 13. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-thiet-ke-do-hoa/
 14. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu/
 15. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ky-thuat-dien-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi/
 16. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dien-dan-dung/