THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NĂM 2021 – 2022

0
3138

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG THUƠNG HÀ NỘI

                Số: 260 /CĐCT – CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2021 – 2022

 Trường cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Đối tượng, vùng tuyển và hình thức tuyển sinh

a) Đối tượng tuyển sinh

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

b) Vùng tuyển: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước

c) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không tổ chức thi tuyển).

2. Ngành, nghề tuyển sinh và hình thức đào tạo

a) Ngành, nghề tuyển sinh liên thông: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật chế biến món ăn và các ngành, nghề thuộc nhóm ngành Sức khỏe.

b) Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.

3. Thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức và bằng tốt nghiệp

a) Thời gian đào tạo: 01 năm học.

b) Khối lượng kiến thức: Tối thiểu 42 tín chỉ.

c) Bằng tốt nghiệp: Cao đẳng chính quy.

4. Hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông

a) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).

b) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung cấp.

c) Bản sao hợp lệ bảng điểm trung cấp.

d) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT.

e) Giấy xác nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

g) Giấy khám sức khỏe.

h) 04 ảnh 3*4, chụp trước thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh không quá 06 tháng.

i) 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của học sinh hoặc người nhận.

5. Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học

– Đợt I: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

– Đợt II: Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/07/2021.

– Đợt III: Từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 31/08/2021.

b) Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tiếp tại trường, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại đây: http://dangky.hcit.edu.vn/trang-chu

6. Địa chỉ, Website và điện thoại liên hệ

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Số 54A1, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Website: http://hcit.edu.vn 

Điện thoại liên hệ:  0243 2216292 – Hotline:  0936717172

Nơi nhận:

   – Hiệu trưởng (để báo cáo);

   – Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);

   – Website: http://hcit.edu.vn/;

   – Lưu: HCTH, QLĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Phong Tân

 

Xem thêm:

 1. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-duoc/
 2. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dieu-duong/
 3. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dinh-duong/
 4. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-anh/
 5. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-han-quoc/
 6. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ngon-ngu-nhat/
 7. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ke-toan/
 8. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh-hoc-gi-va-lam-gi/
 9. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-huong-dan-vien-du-lich/
 10. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-quan-tri-nha-hang/
 11. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ky-thuat-che-bien-mon-an-he-cao-dang/
 12. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-cong-nghe-thong-tin/
 13. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-cong-nghe-may/
 14. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-thiet-ke-do-hoa/
 15. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu/
 16. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-ky-thuat-dien-lanh-va-dieu-hoa-khong-khi/
 17. https://tuyensinh.hcit.edu.vn/thong-tin-ve-nganh-dien-dan-dung/