THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2023

0
1028

I. Ngành đào tạo:

  1. Hệ Cao đẳng: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Hướng dẫn du lịch; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật Bản.
  2. Hệ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp; Tin học ứng dụng; Hướng dẫn du lịch;

II. Đối tượng tuyển sinh:

  1. Hệ cao đẳng:
  • Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
  • Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu, đủ số lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy đinh.

Xem chi tiết tại đây: