THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019

0
5669

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HN

——————–

Số: 246/CĐ-TBTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      ———————

    Hà Nội, Ngày 05 tháng 07 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019

Căn cứ vào năng lực đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2019 như sau:

1 . Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT.

2 . Vùng tuyển: Tuyển sinh cả nước.

3 . Phương thức tuyển sinh:

     – Xét tuyển điểm những thí sinh đã dự kì thi THPT quốc gia.

     – Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT hoặc tương đương.

4 . Ngành đào tạo, liên kết đào tạo

1. Kế toán6. công nghệ thông tin
2. Điều dưỡng7. Dược

5. Hồ sơ đăng kí xét tuyển 

– Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu

– Giấy chứng nhận kết quả thi

– Giấy tờ ưu tiên nếu có

– 04 ảnh 3×4

6. Địa chỉ liên hệ: Số 54A1 đường Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: (0243)2216.292; (024) 35400927 hoặc 0934 22 66 88; Website: hcit.edu.vn

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

– Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Website: http://hcit.edu.vn/;

– Lưu, VP, KTĐBCL.                                                                             (Đã ký)

                                                                                                 NGUYỄN PHONG TÂN

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY!