THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2022

0
1186
  • Căn cứ Bộ Luật lao động (Luật số 10/2012/QH13)
  • Căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu giáo viên và Kế hoạch tuyển dụng giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2022

Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây: Thông báo tuyển dụng năm 2022