ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025 TRANG TRỌNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG NGHI THỨC

0
812
Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Kế hoạch số 352-KH/ĐU ngày 04/04/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài Khu vực Nhà nước Quận Thanh Xuân về tổ chức Đại hội các Chi bộ Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ngày 15/07/2022,  Chi bộ Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, có đủ đức đủ tài để tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân có đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận Thanh Xuân.

Đ/c Đỗ Thanh Duy – Bí thư chi bộ, thay mặt cho Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Thanh Duy đã nhấn mạnh:

“Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm phân tích, đánh giá, tổng kết tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, hạn chế. Tập trung thảo luận, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đạt hiệu quả tốt hơn. Tiến hành bầu ra Chi uỷ Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Với nhiệm vụ quan trọng trên, đòi hỏi mỗi Đại biểu phải nỗ lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Trong không khí trang trọng, phấn khởi thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội Chi bộ trường Cao đẳng Công thương Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Đỗ Thanh Duy, Bí thư chi bộ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Thay mặt Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận Thanh Xuân, đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu ghi nhận những đóng góp của chi bộ trường Cao đẳng công thương Hà Nội đối với sự phát triển của Nhà trường cũng như của Đảng bộ khối.

Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình Đảng viên tham dự đại hội giới thiệu, biểu quyết đề án nhân sự bầu vào Ban chấp hành, bầu Bí thư và Phó bí thư. Đại hội cũng đã biểu quyết bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các đ/c Cao Thanh Hà – tổ trưởng, đ/c Nguyễn Thị Tố Uyên thành viên; đồng thời lắng nghe tham luận đóng góp ý kiến của đ/c Nguyễn Đức Huy về công tác phát triển Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đ/c Cao Thanh Hà, tổ trưởng tổ kiểm phiếu lên báo cáo kết quả bầu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội đã tổ chức bỏ phiếu, bầu ra chi ủy chi bộ Trường Cao đẳng công thương Hà Nội khóa 2022-2025 gồm: đ/c Đỗ Thanh Duy, đ/c Nguyễn Văn Thắng, đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh. Bầu đ/c Đỗ Thanh Duy giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ phó bí thư, đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh ủy viên.

Thay mặt cho Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân, đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân chúc mừng và tặng hoa các đồng chí được Đại hội bầu vào Chi ủy chi bộ mới của Trường cao đẳng công thương Hà Nội.

Đ/c Nguyễn Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sau 1 ngày làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ; Đại hội chi bộ Trường Cao đẳng công thương Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Có được kết quả như vậy là do sự cố gắng nỗ lực, đầy trách nhiệm của tất cả các đồng chí đảng viên dự Đại hội; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân trong suốt thời gian qua.

Các đảng viên Chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Trung tâm Thông tin truyền thông