THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

0
737

Thực hiện Công văn số 606/BGDĐT-GDTrH ngày 18/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19; để duy trì nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy và học tại các trường phổ thông trong thời gian các trường cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tiểu học, trường trung học cơ sở và các trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây