THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ KÊ KHAI Y TẾ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

0
649

Căn cứ vào tình hình Covid-19 chủng biến thể diễn biến phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19;

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai yêu cầu các bộ phận thực hiện khẩn cấp các nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây