THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG NGHỈ HỌC TỪ 01/02/2021

0
792

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhà trường cho sinh viên nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo mới.

Xem chi tiết tại đây