THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DẠY VÀ HỌC MÙA ĐÔNG

0
460

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị,

Để phù hợp với điều kiện thời tiết và đảm bảo sức khỏe cho học sinh học tập, rèn luyện, Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian dạy và học mùa đông năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Đối với học sinh hệ 2 văn bằng:
  • Buổi sáng: học sinh có mặt trên lớp từ 7h30; giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh 15′ đầu giờ từ 7h30 đến 7h45; tiết học thứ nhất buổi sáng bắt đầu từ 7h45′
  • Buổi chiều: học sinh có mặt trên lớp từ 13h15 đến 13h30; tiết học thứ nhất buổi chiều bắt đầu từ 13h30′

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 680/CĐCT-QLĐT