THÔNG BÁO DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG

0
994

Căn cứ công văn số 842/TCGDNN-HSSV, ngày 01/5/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05. Căn cứ công văn số 2324/SLĐTBXH-DN ngày 03/5/2021 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường Cao đẳng công thương Hà Nội triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến qua Internet cho sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy và liên thông, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng một cách liên tục, có hệ thống để hoàn thành chương trình đào tạo năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây