SỞ LĐTBXH HÀ NỘI: CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

0
823

Thực hiện các công điện của Chủ tịch UBND Thành phố: số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; căn cứ vào thực tiễn diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở LĐTBXH đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

Xem chi tiết tại đây