SỞ GDĐT HÀ NỘI: THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

0
786

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở GDĐT; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống COVID-19, nhằm bảo đảm an toàn, chủ động kiểm soát không để dịch lây lan trong các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây