HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG, AN TOÀN, LINH HOẠT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG

0
507

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN:SGDĐT-YT ngày 28/02/2022 của Sở GD&ĐT – Sở Y tế về công tác phòng/chống dịch đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học;

Để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai, Ban chỉ đạo công tác phòng/chống dịch COVID-19 (BCĐ) hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên công tác phòng/chống dịch như sau:

Xem chi tiết tại đây