GHI ÂM, GHI HÌNH, LƯU TRỮ ĐẦY ĐỦ DIỄN BIẾN CÁC BUỔI THI ONLINE MỘT SỐ NGHỀ

0
952
Trường nghề phải bảo đảm đánh giá được chính xác, khách quan kết quả học tập của người học và chống được gian lận trong quá trình thi, kiểm tra (Ảnh minh họa).

Dân trí – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn chỉ đạo tới các Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc đào tạo, đánh giá chất lượng học nghề trong mùa dịch Covid-19 kéo dài.

Theo đó, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp lưu ý, việc đào tạo trực tuyến được thực hiện qua các công cụ dạy học trực tuyến theo thời gian thực (Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Hangouts Meet,…) hoặc theo hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp LMS (Learning Management System) nhưng việc kiểm tra, thi kết thúc mô – đun, môn học trực tuyến được thực hiện trực tiếp, tập trung tại trường.

Trường nghề phải bảo đảm đánh giá được chính xác, khách quan kết quả học tập của người học và chống được gian lận trong quá trình thi, kiểm tra (Ảnh minh họa).

Đối với một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hoặc những ngành nghề, môn học, mô đun có nội dung phù hợp, Hiệu trưởng các trường có thể cho phép thực hiện việc thi, kiểm tra theo hình thức trực tuyến gián tiếp (không tập trung tại trường) nhưng phải bảo đảm đánh giá được chính xác, khách quan kết quả học tập của người học và chống được gian lận trong quá trình thi, kiểm tra; diễn biến của buổi thi, kiểm tra trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ theo quy định.

Tổng cục đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác các ứng dụng dạy học trực tuyến theo các hướng dẫn trước đây của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo trực tuyến” tại địa chỉ http://daotaocq.gdnn.gov.vn; đẩy mạnh việc số hóa, xây dựng bài giảng, tài liệu điện tử để đào tạo trực tuyến.

Các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và quy định giãn cách xã hội của các địa phương, đảm bảo khai thác tối đa thời gian học sinh, sinh viên được tập trung học trực tiếp tại trường.

Trong điều kiện không thể tổ chức học tập trung, các trường có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết của toàn bộ chương trình bằng hình thức trực tuyến, khi điều kiện cho phép người học quay lại trường chỉ tổ chức thực hành, thực tập kỹ năng;

Ngoài ra, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tổ chức đào tạo 02 môn học chung (môn Tin học và Tiếng Anh) theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://mhctructuyen.gdnn.gov.vn/ để giảm chi phí đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học hoàn thành chương trình đào tạo.

Tổng cục đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác các ứng dụng dạy học trực tuyến (Ảnh minh họa).

Xem xét thực hiện mô hình “3 tại chỗ” với các khóa sắp ra trường

Tổng cục cũng lưu ý, các trường chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và quy định giãn cách xã hội của các địa phương, đảm bảo khai thác tối đa thời gian học sinh, sinh viên được tập trung học trực tiếp tại trường.

Trong điều kiện không thể tổ chức học tập trung, các trường có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết của toàn bộ chương trình bằng hình thức trực tuyến, khi điều kiện cho phép người học quay lại trường chỉ tổ chức thực hành, thực tập kỹ năng.

Đối với các khóa chuẩn bị ra trường, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường xem xét phương án tổ chức học tập trung tại trường theo mô hình “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo nhưng vẫn giữ an toàn phòng chống dịch bệnh.

Các trường chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên và cán bộ quản lý, giáo viên để đưa hoạt động đào tạo được trở lại bình thường.

Lệ Thu