Công văn v/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

0
1176
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 

Số: 533/CV-CĐCT

V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: – Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

–  Ban đại diện cha mẹ học sinh khối;

– Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các bậc phụ huynh, những đơn vị, cá nhân trong thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ Nhà trường trong sự nghiệp trồng người.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội xin phép không tổ chức tiếp đón các đoàn đến chúc mừng, không nhận hoa, quà tại trụ sở Nhà trường. Thay vào đó, Nhà trường đón nhận những tình cảm của quý cơ quan, đơn vị bằng thiệp chúc mừng điện tử tại địa chỉ email của trường: hcit.edu.vn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– BGH Nhà trường; (để b/c)

– Thủ trưởng các đơn vị;

– Website trường;

– Lưu: HC-TH, HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thanh Duy