SỞ GD&ĐT: CV SỐ 557 V/V CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI

0
686

Công văn số 557 vv chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho hs trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới ( Chi tiết xem tại đây)