UBND TP HÀ NỘI: CÔNG VĂN SỐ 572 V/V CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG

0
699

Công văn 572 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 ( Chi tiết xem tại đây)