CÔNG VĂN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HN VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2020

0
2760

THÔNG BÁO

Địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh Liên thông Đại học khóa 23 (đợt 1) và Đại học văn bằng 2 khóa 20 (đợt 1) năm 2020

Căn cứ Thông báo số 641/TB-HVTC ngày 09/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học từ trình độ Cao đẳng (Hệ liên thông đại học) khóa 23 (đợt 1) năm 2020…