CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN NGÀNH NGHỀ: QUẢN TRỊ KINH DOANH

0
743

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh

Tổng số nhà giáo của toàn trường (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và nhà giáo thỉnh giảng): 160 người. Trong đó, số nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh là 19 người, chiếm 11,9 % tổng số nhà giáo của toàn trường.

Trong số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh có 06 nhà giáo dạy các môn chung, 13 nhà giáo dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề; nhà giáo cơ hữu là: 15 người, nhà giáo thỉnh giảng là: 04 người. Trong đó, có 01 nhà giáo có trình độ sau đại học (chiếm tỉ lệ 5,2%);18 nhà giáo có trình độ đại học (chiếm tỉ lệ 94,8%). 100% nhà giáo giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:

Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên quy đổi là 7,9 đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018.

3) Nhà giáo cơ hữu

Nhà giáo cơ hữu là 15 người, chiếm tỷ lệ 79%. Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh như sau:

Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạoChuyên môn được đào tạo
1Lưu Xuân VĩnhSĩ quanGDQPĐại học sư phạmGiáo dục quốc phòng- An ninh
2Hà Thị HằngCử nhânHuấn luyện thể thaoNVSP cho giảng viên ĐH, CĐGiáo dục thể chất
3Hoàng Thị HạnhCử nhânNgôn ngữ anhSư phạm dạy nghềTiếng anh
4Nguyễn Thị Thủy

 

Cử nhânTriết họcNVSP cho giảng viên ĐH, CĐChính trị

 

5Vũ Nhật Tuấn

 

Cử nhânCông nghệ thông tinNVSP cho giảng viên ĐH, CĐTin học
6Trương Thị Thanh TuyếtCử nhânLuậtNVSP bậc 1Pháp luật
 

7

 

Đỗ Thị ThắmCử nhânKinh tế học ứng dụngNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Kinh tế vi mô

+   Kinh tế vĩ mô

8Vũ Mạnh ThườngThạc sĩQuản trị kinh doanhNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Quản trị kinh doanh.

+   Quản trị sản xuất và tác nghiệp.

+   Thống kê doanh nghiệp

9Nguyễn Thị Kim HuệCử nhânQuản lý nguồn nhân lựcNVSP bậc 2+   Quản trị học.

+   Quản trị nhân lực

10Đặng Việt AnhCử nhânQuản trị MarketingNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Marketing căn bản.

+   Kỹ năng lập kế hoạch.

+   Hệ thống thông tin quản lý

11Phạm Thị Mỹ Linh

 

Cử nhânQuản lý kinh doanhNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Thị trường chứng khoán

+   Phân tích hoạt động kinh doanh

12Nguyễn Thu HiềnCử nhânTài chính côngNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Nghiệp vụ thuế

+   Nguyên lý thống kê

13Nguyễn Thị Phương ThảoCử nhânQuản trị văn phòngNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh.

+   Quản trị văn phòng

14Nguyễn Thị HườngCử nhânTài chính doanh nghiệpNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Nguyên lý kế toán

+   Tài chính doanh nghiệp

+   Phân tích và Lập dự án đầu tư

+   Kế toán doanh nghiệp

15Nguyễn Thùy ChiCử nhânQuan hệ công chúngNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ+   Quan hệ công chúng

+   Kỹ năng giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh

 

4) Nhà giáo thỉnh giảng

Nhà giáo cơ hữu là 04 người, chiếm tỷ lệ 21%. Danh sách nhà giáo thỉnh giảng giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh như sau:

Danh sách nhà giáo thỉnh giảng giảng dạy nghề Quản trị kinh doanh

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạyTổng số giờ giảng dạy/năm
Trình độ đào tạoChuyên môn được đào tạo
1Nguyễn Thị Bích Phương

 

Cử nhânTiếng Anh – Kinh tế quốc tếNVSP cho giảng viên ĐH, CĐTiếng Anh chuyên ngành kinh tế60 giờ
2Nguyễn Thị Mỹ LinhCử nhânLuật kinh tếNVSP cho giảng viên ĐH, CĐPháp luật kinh tế45 giờ
3Đặng Quang HuyCử nhânQuản trị logistics
và vận tải đa phương thức
NVSP cho giảng viên ĐH, CĐNghiệp vụ xuất nhập khẩu60 giờ
4Phạm Thị Hương HuyềnCử nhânToán ứng dụng
trong kinh tế
Đại học sư phạmToán tài chính

 

60 giờ