CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN NGÀNH NGHỀ: TIẾNG NHẬT

0
566

1) Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Tiếng Nhật

Tổng số nhà giáo của toàn trường (bao gồm cả nhà giáo cơ hữu và nhà giáo thỉnh giảng): 160 người. Trong đó, số nhà giáo giảng dạy nghề Tiếng Nhật là 15 người, chiếm 9,4% tổng số nhà giáo của toàn trường.

Trong số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Tiếng Nhật có 06 nhà giáo dạy các môn chung, 09 nhà giáo dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề; nhà giáo cơ hữu là: 09 người, không có nhà giáo thỉnh giảng. Trong đó, 100% nhà giáo có trình độ đại học, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:

Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên quy đổi là 10, đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018.

3) Nhà giáo cơ hữu

Nhà giáo cơ hữu là 15 người, chiếm tỷ lệ 100%. Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Tiếng Nhật như sau:

Danh sách nhà giáo cơ hữu giảng dạy nghề Tiếng Nhật

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạoChuyên môn được đào tạo
1Lưu Xuân VĩnhSĩ quanGDQPĐại học sư phạmGiáo dục quốc phòng- An ninh
2Hà Thị HằngCử nhânHuấn luyện thể thaoNVSP cho giảng viên ĐH, CĐGiáo dục thể chất
3Hoàng Thị HạnhCử nhânNgôn ngữ anhSư phạm dạy nghềTiếng anh
4Nguyễn Thị Thủy

 

Cử nhânTriết họcNVSP cho giảng viên ĐH, CĐChính trị

 

5Vũ Nhật Tuấn

 

Cử nhânCông nghệ thông tinNVSP cho giảng viên ĐH, CĐTin học
6Trương Thị Thanh TuyếtCử nhânLuậtNVSP bậc 1Pháp luật
7Vũ Thị NgọcCử nhânNgôn ngữ họcSư phạm bậc 2–  Tiếng Việt thực hành.

–  Cơ sở Văn hóa Việt Nam.

8Đào Vũ Thủy TiênCử nhânTiếng NhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Ngữ pháp tiếng Nhật 1

–  Kỹ năng Nói 1

–  Kỹ năng Viết 1

–  Viết báo cáo bằng tiếng Nhật

9Nguyễn Thu HàCử nhânTiếng NhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng Nghe 1.

–  Kỹ năng Đọc 1

–  Ngữ pháp tiếng Nhật 2

–  Kỹ năng Nói 2

10Nguyễn Thị Kiều LoanCử nhânTiếng NhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng Viết 2

–  Kỹ năng Nghe 2

–  Kỹ năng Đọc 2

–  Tiếng Nhật thương mại

11Vũ Thị Kiểu TrangCử nhânTiếng NhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Ngữ pháp tiếng Nhật 3

–  Kỹ năng Nói 3

–  Kỹ năng Viết 3

–  Thực hành dịch 2

12Trần Thị DungCử nhânNhật bản họcNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng Nghe 3.

–  Kỹ năng Đọc 3

–  Ngữ pháp tiếng Nhật 4

13Ngô Trúc QuỳnhCử nhânNhật bản học

 

NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng Nói 4.

–  Kỹ năng Viết 4

–  Kỹ năng Nghe 4

–  Thực hành dịch 1

14Nguyễn Thị LanCử nhânNgôn ngữ nhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng Đọc 4

–  Từ vựng tiếng Nhật

15Huỳnh Lan PhươngCử nhânTiếng nhậtNVSP cho giảng viên ĐH, CĐ–  Kỹ năng thuyết trình tiếng Nhật.

–  Thư tín thương mại Tiếng Nhật

–  Thực tập tốt nghiệp